Pàgines

Espècie invasora

Ailanthus altissima
Nom comú: ailant, fals vernís, hivernenc, vernís del Japó.

L’Ailant d’origen Xines va ser introduït a mitjans del s. XVIII. Utilitzat en jardineria s’ha convertit en un espècie invasora pel seu ràpid creixement i la seva capacitat de colonitzar, és pot observar en marges de carretera.

L’Ailant és una arbre caducifoli que pot arribar als 20 m d’alçada, amb l’escorça llisa, gris i esquerdada quan són adults. Les fulles són compostes i les flors de color blanc-groguenc (les flors masculines fan mala olor). Floreix en maig-juny.

La seva capacitat invasora és deu a l’elevada producció de llavors, al creixement ràpid, a la reproducció vegetativa per rebrots, a les substàncies tòxiques que inhibeixen el creixement d’altres plantes i alteren el pH del sòl.

Ailanthus altissima
Fotografia realitzada a la riera del Reguissol, Santa Maria de Palautordera (Sandra nov.09)
.
S’han fet diferents intents per tal d’eradicar l’espècie, injectant herbicides o extraient la soca i sempre repetint el tractament fins que no queda cap rebrot, però el resultat és poc positiu degut a la seva gran capacitat de rebrotar. Per tant no s’ha de deixar que s’escami l’espècie, s’ha de començar la seva eliminació quan abans millor i així serà més viable la seva eradicació.
.