Pàgines

Eriçons al pati de casa

No fa pas gaires anys, quan jo era petita, recordo que als patis de moltes cases podies trobar eriçons. Però amb la construcció de cases i més cases van anar desapareixen. La sorpresa ha sigut meva quan avui, desprès de tants anys m'he trobat una parella d'eriçons al pati de casa.

A Catalunya trobem dues espècies: l'eriçó comú (Ericaeus europaeus) i l'eriçó africà (Atelerix algirus) Els eriçons estan protegits per la llei a tot el territori.

Qualsevol cita o observació que és realitzi és pot anotar en el Projecte que realitza Galanthus, per poder conèixer l'estat de les poblacions d'eriçó clar i fosc de Catalunya, que trobareu a: (www.atelerix.org/).