Pàgines

Colutea arborescens

La seva característica principal és el llegum, molt gros i inflat.

Quan el vent mou els fruits se sent un soroll que, diuen, espanta els llops.


És un arbust que té les fulles compostes i les tiges dretes. Les seves flors són grogues, papilionades i reunïdes en raïms. Floreix d'abril a juny.


El podem trobar al Parc del Montnegre i Corredor i en altres indrets del Baix Montseny de forma molt dispersa.